Svatební citáty


Svatební citáty

Svatební pozvánky jsou neodmyslitelnou součástí každé svatby už po celá desetiletí. Trendy ve svatebních oznámeních se neustále mění v souvislosti s rozvojem techniky ale i přesto jsou svatební oznámení stále populární.
Kromě jmen snoubenců, jejich adres a samotného textu, bývá na svatebním oznámení i svatební citát.
Citáty mluví většinou o lásce, která tvoří základní kámen manželství. Citáty jsou většinou vyjádřením pocitů, které snoubenci k sobě cítí a o jejich rozhodnutí kráčet životem spolu v dobrém i zlém. Citáty jsou tedy v první řadě o emocích, též o velké moudrosti a ve velké míře i o humoru. Mnohdy můžeme najít mezi těmito třemi styly i určitou rovnováhu, která spřádá lásku, moudrost a zábavu do jednoho uzlu.

Svatební citáty

V současnosti máme obrovskou nabídku různých citátů a proto výběr z tolik množství není až tak lehký ☺. Citát může být v podobě klasického nebo literárního citátu, humorné básně, modlitby nebo jiného textu, který vyjadřuje osobní příběh snoubenců.
Třeba myslet na to, aby obsah daného citátu byl srozumitelný a snadno pochopitelný pro všechny. Nějaká velká idea budoucnosti vypadá lépe spíš v literárním časopise jako na svatebním oznámení. Rozhodující je i délka citace. Existují v podstatě jen dva typy citátů - krátký a dlouhý. Krátké citáty jsou obvykle krátké věty, které stručně formulují podstatu štěstí a lásky. Dlouhé citace mají již podobu krátkých příběhů, které hovoří o emocích. Délku citátu v podstatě určuje i grafický design a velikost svatební pozvánky.
Každá svatba je vždy o dvou lidech, kteří si v ten daný den řeknou své "Ano". Proto si vyberte takový citát, který je vám nejbližší a který má pro vás největší poselství do vašeho společného života!

Zpět


Copyright © 2008 - 2024 Pamas. Všechna práva vyhrazena.